મગફળી ની ચીક્કી બનાવો માત્ર 3 મીનીટ માં how to make chikki at home peanut chikki

Loading...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Loading...
Added by admin
5 Views
મગફળી ની ચીક્કી બનાવો માત્ર 3 મીનીટ માં
how to make chikki at home || peanut chikki

ingredients
peanut
sugar only


OUR SWEET RECIPES

Mungfali chikki - https://youtu.be/ifzEIzVKJSE

Coconut Chikki - https://youtu.be/2x-oDwFgQM4

Daliya Chikki - https://youtu.be/v2d5Cz6304g

Black til chikki - https://youtu.be/v2d5Cz6304g

White til Chikki - https://youtu.be/PaiJcmkZAWM

chocolate Katlu Pak - https://youtu.be/4cCBm21MaV4

Like Share And Subscribe Please

Facebook :- https://www.facebook.com/srisrifood

instagram :- https://www.instagram.com/srisrifood

twitter :- https://twitter.com/SrisriF

Thank You For Watching


#srisrifood # peanut_chikki #gujarati_rasoi
Category
Make home

Post your comment

Comments

Be the first to comment