കാർ വാഷ് നിർമ്മാണം | How to make a car wash at home |English Subtitles

Loading...

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Loading...
Added by admin
293 Views
For more details please contact Justin : 8547547096 or 8086157022

Chemicals used :

1. SLS (sodium loreyl sulphate)
2. SLES ( sodium loreyl ether sulphate)
3. Salt
4. Cocodi
5. Emmulcifir
6 Formalin
7. Colour
8. Perfume
9. Water


*** PLEASE SUPPORT US ***

CONTACT ECO OWN MEDIA : 0091 9495152555 (Whatsapp Message only)

website: www.ecoownmedia.com

**** Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCsWaZbtkQytN_ZcSTBligvg?sub_confirmation=1

**** Facebook: https://www.facebook.com/ecoownmedia/


Popular videos : -

Rottweiler dog | Timit Tor Dogs : https://youtu.be/KLO4EfvmpLk

ഇറച്ചി കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ : https://youtu.be/AwFOf9kbWCQ

കാട ഫാം തുടങ്ങാന്‍ പോകുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ : https://youtu.be/LpreiOSPAt0

ഡയറി ഫാം വിജയിക്കാന്‍ !! : https://youtu.be/MIPfqQ65Ibc

നാട്ടില്‍ ഫാം തുടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹ്രത്തുക്കള്‍ക്ക്‌ ഒരു സന്ദേശം : https://youtu.be/71YJt6Mt3_k

സുൽത്താൻ പോത്ത് : https://www.youtube.com/watch?v=WmlQ-uWw_K8&t=72s

നായ വിശേഷം : https://www.youtube.com/watch?v=oVZZQ6BmUVc&t=127s

എങ്ങിനെ ഒരു Incubator ഉണ്ടാക്കാം : https://youtu.be/PwRdlDp0rpk

ഡിജിറ്റല്‍ thermostat സെറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പഠിക്കാം : https://youtu.be/T7SoaNoyruQ

എന്താണ് INCUBATOR : https://youtu.be/p4XJu7TButo

800 ഏക്കര്‍ കൃഷി , ആട് വളര്‍ത്തല്‍.(ആട് ഫാം): https://youtu.be/gJMuXScyJyk

#carwash #samrambam #kozhikode #chemical
Category
Make home

Post your comment

Comments

Be the first to comment